Gọi cấp cứu: (848) 6296 1111

 
 • Lương y như từ mẫu

  Cách khám chữa bệnh tận tâm, ân cần chu đáo của bác sỹ Lê Tự Thành Nhân. Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn đến BS. Nhân khoa Tai Mũi Họng. Bác sỹ xứng đáng với câu “ Lương y như từ mẫu”

 • Lương y như từ mẫu

  Cách khám chữa bệnh tận tâm, ân cần chu đáo của bác sỹ Lê Tự Thành Nhân. Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn đến BS. Nhân khoa Tai Mũi Họng. Bác sỹ xứng đáng với câu “ Lương y như từ mẫu”

 • Lương y như từ mẫu

  Cách khám chữa bệnh tận tâm, ân cần chu đáo của bác sỹ Lê Tự Thành Nhân. Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn đến BS. Nhân khoa Tai Mũi Họng. Bác sỹ xứng đáng với câu “ Lương y như từ mẫu”

 • Lương y như từ mẫu

  Cách khám chữa bệnh tận tâm, ân cần chu đáo của bác sỹ Lê Tự Thành Nhân. Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn đến BS. Nhân khoa Tai Mũi Họng. Bác sỹ xứng đáng với câu “ Lương y như từ mẫu”

Copyright @ 2013 City International Hospital. All rights reserved.